{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

En entreprenør med faldskærm, livrem og seler

- interview med Masters grundlægger Bjarne Mønster

Da Masters grundlægger, Bjarne Mønster, allerede i starten af 1980erne så potentialet og behovet for at indføre objektive kriterier i form af test ved rekruttering, blev grundstenen til Master lagt. Der skulle dog gå endnu nogle år, før firmaet så dagens lys.

Dengang arbejdede Bjarne Mønster som salgschef i Canon, og det var her, han bemærkede, at rekrutteringsprocessen manglede objektivitet. Cheferne ansatte oftest på baggrund af personlige præferencer og skelnede ikke tilstrækkeligt til, hvilke personlighedstræk og salgsfærdigheder, der var nødvendige for at lykkes i jobbet.

Dengang fandtes der ikke rigtig nogen valide løsninger, der kunne kvalificere processen omkring rekruttering. Enkelte store konsulenthuse tilbød test, hvoraf nogle var importeret fra USA.

”Men fælles for dem alle var i reglen, at man som bruger havde svært ved at fortolke testresultatet og omsætte personens karakteristika til jobopgavernes krav. Kort sagt; virksomhederne manglede en test, hvor forståelsen for firmaet var tilstede”, fortæller Bjarne Mønster. En test, der var operationel, forståelig og valid for bruger og testperson.

Denne observation gjorde, at entreprenøren vågnede i Bjarne Mønster. Han så, at der ikke bare manglede en test, men et testsystem, der kunne afdække både job og personprofil. Altså en løsning, der kunne gøre rekrutteringen objektiv, der var forretningsorienteret og værdiskabende.

Så udover at arbejde med udviklingen af testsystemer, lå der også et stort stykke markedsføringsarbejde foran Bjarne Mønster.

Udvikler og afprøver test gennem flere år

Bjarne Mønster satte sig for at udvikle en testløsning, et værktøj, der kunne skabe en struktureret proces omkring ansættelsen af nye medarbejdere og samtidig kunne afdække egenskaber, der var fremmende for succes.

Han udviklede typologien EASI og MPA Person og Jobprofil. Begge værktøjer, som han afprøvede gennem 5 -6 år bl.a. på sine 112 sælgere, der på det tidspunkt var ansat i Canon.

”Til sidst var de rimeligt trætte af at blive testet,” bemærker Bjarne Mønster med et smil.

Til sidst var de rimeligt trætte af at blive testet

Bjarne Mønster

Da Canon tog testen i brug i rekrutteringen, var det tydeligt, at det havde en effekt. Personaleomsætningen faldt, der blev foretaget færre fejlrekrutteringer og de nye medarbejderne trivedes og leverede hurtigt i jobbet.

”De havde manglet et objektivt værktøj, der kunne give dem et godt beslutningsgrundlag, og det fik de nu via mit værktøj”, fortæller Bjarne Mønster.

Kvalitet og netværk gav stor kundeportefølje - og førte til udlandet

Mens Bjarne Mønster arbejdede hos Canon, sikrede han, at testsystemerne blev grundigt testet og gennemprøvet. Det gjorde, at han var klar til at tage springet og blive selvstændig.

”Selvom jeg er en typisk sælger, er jeg meget analyserende med behov for både faldskærm, livrem og seler”, siger Bjarne Mønster om begyndelsen på Mønster Management, der blev etableret i 1985.

Selvom jeg er en typisk sælger, er jeg meget analyserende med behov for både faldskærm, livrem og seler

Bjarne Mønster

Bjarne Mønster udbyggede i disse år sit allerede store netværk, og det førte til, at han snart efter kunne føje store kunder som Børsen, DSB, Grønlandsministeriet og SAS til sin portefølje.

Kvalitet, valide løsninger og et grundigt beslutningslag i rekrutteringen gjorde, at han fik og beholdt de store kunder.

Samarbejdet med de store internationale virksomheder viste et behov for at være tilstede i andre lande. Allerede to år efter starten blev der etableret kontorer i Sverige, Norge og Schweiz.

Det betød også, at testene blev oversat til adskillige sprog og der blev udarbejdet bagvedliggende normer.

Da Mønster Management kom på det udenlandske marked, blev et navneskifte nødvendigt. Udenlandske tunger bøvlede med ’Mønster’. Da navnet MPA stod for Master Person Profil, var det nærliggende at udskifte Mønster med Master, som hurtigt slog an. HR-folk talte om, at de havde en ’Master’ i at teste folk, og testene blev omtalt som ’Master-test’.

Værktøjsmageren gør status

Tankerne som Bjarne Mønster gjorde sig tilbage i starten af 1980erne holder stadig, da behovet i en rekrutteringsproces dengang er det samme som nu; At vide hvordan en kandidat vil reagere i jobbet og om det er et godt match.

Bjarne Mønster ser sig selv som værktøjsmager og underviser. Han har udviklet et værktøj og lært virksomheder at bruge det.

Og entreprenørånden lever stadig i bedste velgående i Bjarne Mønster. Han fortæller, at det er drømmen at ekspandere i Europa, Asien og USA. Han har dog for længst sluppet tøjlerne og overladt ledelsen til yngre kræfter.

Når han kigger på hele forløbet med Master, er han især stolt af at have opbygget meget langvarige kunderelationer, og at der en personalegruppe, fordelt over flere lande, der stadig arbejder og videreudvikler på værktøjerne og skaber kvalitet for kunderne.

Værktøjsmageren er tilfreds, når han kigger tilbage på de 35 år Master har eksisteret, og han mener, at der er basis for 35 gode år endnu.

Category: Test

Dato: 03.07.2019

Mia Debel

Mia Debel

Content Writer