{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

3 gode tricks til HR på sociale medier

Du kommer ikke udenom dem, så brug de sociale medier til din egen fordel.

Når HR skal finde og tiltrække de bedste kandidater til virksomheden, kan man med fordel skele til de virkemidler marketing bruger, når de tiltrækker kunder. Medarbejdere og kunder er nemlig ens, de handler ens og påvirkes af de samme ting. Derfor kan de tiltrækkes på samme måde.

Her får du 3 gode marketing-tricks og hvordan du kan bruge dem i din rekruttering.

1) Væk følelser med storytelling

Storytelling handler om at fortælle historier. Vi mennesker bliver fanget af historier både på skrift og i videoformat. En god historie fanger læserens opmærksomhed og sætter gang i flere følelser og tanker end en almindelig informativ tekst. Og når følelserne først er blevet vækket, er vi mennesker lettere at få til at handle.

Sådan kan HR bruge storytelling

Fortæl en historie om jobbet, så læseren kan fornemme, hvordan det vil være at sidde i netop den stilling, du rekrutterer til. Du kan fx bede en medarbejder, der sidder i en lignende stilling, om at beskrive en god dag på jobbet - i tekst eller endnu bedre på video. Gør det til en fortælling, der vækker en følelse hos modtageren.

2) Vær social på de sociale medier

Læsere på de sociale medier, søger ikke information. De søger derimod inspiration, vejledning og underholdning. Derfor skal de sociale medier ikke bruges til at dele et stykke information. De skal derimod bruges til at være sociale og skabe tillid til at det man deler, giver værdi for andre omkring en. På den måde vil flere og flere følge med og se det indhold, man deler.

Sådan kan HR være social på sociale medier

Brug 10 minutter på at være social på fx LinkedIn hver dag. Brug tiden på at opbygge dit netværk (connect med alle relevante personer) og skabe værdi for dit netværk (like opslag og kommenter med din holdning eller et "klap på skulderen"). Hjælp hvor du kan, når nogle spørger til råds og del dine erfaringer.

Del også opslag fra din virksomhed eller dine kollegaer, som du synes, er interessante. Skriv hvad du finder interessant ved opslaget, når du deler, så dit netværk får din personlige holdning med – den er de mest interesseret i.

3) Kend din modtager

Forskellige modtageren påvirkes af forskellige budskaber, tone og stil. Det betaler sig at brug tid på at lære sin modtager at kende og tilpasse sin kommunikation efter hans præferencer. Marketing samler meget data om deres målgrupper og bruger denne data aktivt, når de skal kommunikere med dem.

Sådan kan HR kende sine modtagere

Kig på de budskaber du deler på sociale medier. Hvem er modtageren af dem? Du har nok et par forskellige modtagere i tankerne alt efter budskabet. Det kan være en god idé at beskrive den typiske modtager for dig selv, så du let kan ”sætte ansigt på hende”, når du skal skrive et opslag. På den måde bliver dine tekster mere målrettede.

Category: Udvikling

Dato: 18.07.2019

Mia Debel

Mia Debel

Content Writer