Retfærdighed i testen og særlige behov

Hvis de anvendes korrekt, kan psykologiske test give resultater, der er både velbegrundede og objektive i forhold til at ansætte og udvikle mennesker. For at dette kan være tilfældet, skal testen udvikles på et videnskabeligt grundlag med den fornødne vægt på, hvem der skal anvende den, og til hvilket formål den er tiltænkt.

retfærdighed

Udfærdigelsen af retfærdige test er en uendelig bestræbelse. Spørgsmålene og skalaerne, der anvendes i testen, må ikke have utilsigtet tvetydighed med hensyn til særligt køn, aldersgruppe osv. Derudover skal normerne hele tiden ajourføres. Det er noget af det arbejde, der fortsætter "bag scenen" hos Master.

Derudover dedikerer Master mange kræfter på en ordentlig uddannelse af brugerne af vores tests. Vores erfaringer siger os, at dette afspejles i kandidaterne positive oplevelse af vores løsninger. Som et eksempel vil du, når du bliver testet med Masters løsninger, altid kunne få en rapport med en forklaring af dit testresultat, og du bør altid have fået navnet på den autoriserede bruger, som testede dig, hvis du har spørgsmål angående evalueringen. Hvis du er bekymret for, om du eller andre bliver retfærdigt behandlet i forhold til Masters evalueringer eller evalueringsprocesser, så kontakt os endelig.

Særlige behov

Hvis du har et handicap, som du mener kan have indflydelse på evalueringen, som du er blevet bedt om at besvare, er det i vores interesse at informere arbejdsgiveren om dette så tidligt som muligt.

Som testudbyder er Master dedikeret til en retfærdig og lige behandling af alle, der tager vores test. Hvis du for eksempel er inviteret til et evalueringscenter, og du har et handicap, der kan have indflydelse på din ydeevne i én af de nævnte øvelser, bedes du drøfte det med arbejdsgiveren, før du deltager.

Hvis du for eksempel er ordblind, bør du få den mundtlige version af Masters kognitive test. Hvis du har særlige krav, råder vi dig også til at få afklaret dette på forhånd. Arbejdsgiveren vil derefter være i stand til at foretage passende, rimelige tilpasninger, der kan hjælpe dig til at vise dem, hvor god du i virkeligheden er. Hvis du ikke giver ham besked før på dagen for evalueringen, et det sandsynligt, at arbejdsgiverens tilpasninger vil være mere begrænsede.