Hvad er personlighedstest og kognitive test?

Her får du nogle korte forklaringer og eksempler på et typisk indhold i test, der anvendes i jobsammenhænge.

Personlighedstest

Personlighedstest måler din foretrukne adfærd. Der er ikke nogen "rigtig" eller "forkert" adfærd, men nogle former for adfærd kan være mere passende i givne situationer. Personlighedstest anvender typisk forskellige skalaer til at beskrive dine præferencer.

Den foretrukne adfærd beskriver sjældent den eneste måde, personer reagerer på, men giver en indikation af deres mest anvendte adfærd i situationer, hvor de ikke bevidst prøver at ændre den.

Eksempel på spørgsmål: Vælg et udtryk, der beskriver dig "mest", og ét, der beskriver dig "mindst":

  Mest mig   Mindst mig
Jeg kan godt lide at have mennesker omkring mig    
Jeg foretrækker at høre, hvad andre har at sige, før jeg tager en beslutning    
Jeg er god til at komme med mit synspunkt i diskussioner    
Jeg elsker at diskutere teoretiske idéer     

Kognitive test

Kognitive tests fokuserer på din evne til at ræsonnere logisk og analyserende på alle former for udfordringer, som du måtte støde på. De vedrører intelligenstests, selvom en omfattende måling af intelligens generelt omfatter mere end de fleste kognitive tests i erhvervslivet.

Spørgsmålene i en kognitiv test kan ikke altid relateres direkte til dit arbejde. Det vigtige er, at de prøver at måle din evne til logisk ræsonnement, uanset sammenhæng, din alder, uddannelse, køn osv.

Eksempel på spørgsmål: Martha tjente dobbelt så meget som William, som tjente fire gange så meget som John sidste år. Hvis John tjente € 12,000 sidste år, hvor meget tjente Martha så?