UDFOLD MEDARBEJDERNES FULDE POTENTIALE med easi

EASI hjælper dig med at afdække adfærd og motivation på jobbet. Du får et visuelt stærkt værktøj til at skabe medarbejder- og lederudvikling.

EASI er en typologitest med 4 typer, der måler den typiske adfærd og motivation i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Du kan bruge EASI til udvikling af den enkelte medarbejdere eller leder, men også til team- og organisationsudvikling, karriererådgivning eller til salgs- og kommunikationstræning.

HVorfor EASI?

 • Den største styrke ved EASI er at de 4 typer gør testen let at forstå, huske og bruge i praksis.
 • Du får et visuelt stærkt værktøj, der gør det let for dig at analysere og sammenligne personer.
 • Med et bredt udvalg af rapport- og analysemuligheder kan EASI let bringes i anvendelse i din virksomhed.
 • Du kan sende et stort antal test ud samtidig og udlevere dybdegående elektroniske rapporter automatisk.

Med hjælp fra EASI kan du sikre en målrettet indsats, når du skaber udvikling. Du får et godt afsæt til at:

 • Identificere og udvikle potentiale
 • Talentudvikle
 • Skabe opmærksomhed omkring målrettet kommunikation
 • Sikre motivation
 • Skabe et godt arbejdsklima

Materialet til EASI understøtter den enkelte i at forstå sig selv, kollegaer og kunder bedre.

Det drejer sig ikke om at putte folk i kasser eller om at ændre os. Det handler blot om at få en forståelse for hinanden og tilpasse kommunikation.

Kundeudviklingschef Susanne Kold - Alm. Brand

Hvad måler EASI?

EASI måler på adfærd og motivation på jobbet. Du kan også blive klogere på medarbejderens:

 • Gap mellem adfærd og motivation
 • Læringsstil
 • Kommunikationsstil
 • Styrker og faldgruber
 • Kommunikationsstil
 • Udviklingsområder

Indsigt i og overblik over udviklingspotentiale

Med afsæt i en måling af både adfærd og motivation kan gap-analysen danne grundlag for individuel udvikling og for teamets udvikling. EASI giver en forståelse for typernes styrker og faldgruber. Dermed bliver det tydeligt hvilke udviklingstiltag, der kan være relevante enten
individuelt eller på teamniveau. EASI er desuden et godt værktøj til at arbejde målrettet med kommunikation og salg, da du kan målrette kommunikationen til kundens type.

I hverdagen har det givet os en større forståelse for, hvordan vi tænker og agerer forskelligt. Vi er blevet mere bevidste om hinandens styrker og begrænsninger. Det gør det nemmere og mere legitimt at komme med feedback – både ris og ros.

Direktør Frank Mortensen - Skandia

Bliv klogere på EASI

Download brochure