Indhold på certificeringskurser

Når du tilmelder dig et certificeringskursus, får du adgang til vores e-learning, hvor du lærer den teoretiske del. På kursusdagen sætter vores instruktør din viden i spil igennem praktiske øvelser. Certificeringen slutter med en prøve og efterfølgende får du tilsendt et certifikat.

E-learning

E-learning programmet består af en generel introduktion og en specifik del for hver certificering. Det er kun nødvendigt at gennemgå den generelle introduktion én gang, selvom du skal certificeres i flere løsninger. Det er en forudsætning at deltagerne har bestået e-learning inden undervisningen.

Tidsforbrug inkl. prøver:

Generel introduktion: ca. 3 timer og 40 min.
MPA e-learning: ca. 2 timer
ACE e-learning: ca. 1 time og 40 min.
EASI e-learning: ca. 1 time og 40 min.

Undervisning

Selve kurset har fokus på praktiske øvelser, der relaterer sig direkte til brugernes hverdag og det værktøjet skal anvendes til.

Indhold Master Person Analyse (MPA) - 2 dage:

 • Definer succeskriterier for adfærd på jobbet
 • Vurdere personlig adfærd
 • Matche kandidaternes resultater til bestemte adfærdsmæssige kriterier
 • Træne og gennemføre tilbagemelding på profiler 
 • Informere interessenter og vejlede i forhold til deres beslutninger


Indhold Adjustable Competence Evaluation (ACE) - 1 dag

 • Vurdere medarbejdernes potentiale til at matche de krav der er i ethvert job.
 • Vurdere en persons potentiale til logisk analytisk ræsonnement og evne til at lære nyt på jobbet
 • Definere jobkriterier for logisk analytisk ræsonnement
 • Matche testresultater til de definerede kriterier
 • Træne og gennemføre tilbagemelding i forhold til en kognitiv test.
 • Vælge den rette person til jobbet
 • Informere interessenter og vejlede i forhold til deres beslutninger


Indhold EASI typologi - 1 dag

 • Gennemgang af typernes typiske adfærd og motivation
 • Identificer kritiske forskelle i en persons adfærdsmæssige og motiverende præferencer
 • Arbejde med typernes styrker og faldgruber for at udvikle mennesker og teams
 • Bruge handlingsplaner baseret på personlige præferencer for at støtte udviklingen
 • Bruge forskellige praktiske gruppeøvelser i dit arbejde med at udvikle andre

"Bedste underviser og formidler jeg længe har oplevet. Stor anerkendelse til Tina for at gøre kurset inspirerende og lærerigt."

Kristine Dyring - Rekrutteringskonsulent - Compass Group Danmark

Instruktøren har en super dynamik, er en fantastisk formidler og holder en god balance mellem praktik og teori.

Tine Winther - ISS Facility Services