BRIGHT gør service målbart hos Securitas

Artiklen er bragt i Berlingske Tidende i november 2015.

Ved at tage udgangspunkt i selve serviceoplevelsen er det nu muligt,på et sagligt og seriøst grundlag, at måle hvorvidt en medarbejder er serviceorienteret i den ønskede grad. Det vil få meget stor betydning for alle virksomheder, der på den ene eller anden måde har servicemedarbejdere ansat. Fra butikspersonale, kunderådgivere, rengøringsfolk, mekanikere, flypersonale til receptionister og vagtpersonale – samt en masse andre faggrupper, der som en vigtig del af arbejdet yder service over for en kunde eller kollega.

BRIGHT VAR EN KÆRKOMMEN MULIGHED FOR SECURITAS A/S

Securitas A/S er en af verdens førende leverandører af tryghed, sikkerhed – og kunde hos Master Danmark A/S. Securitas A/S har, sammen med andre virksomheder, været med til at udvikle BRIGHT, hvor mere end 400 af de ansatte har gennemført BRIGHT. For Securitas A/S handler det først og fremmest om at den enkelte vagt passer perfekt sammen med den pågældende kunde, som vagten arbejder for. Det stiller store krav til omstilling og dermed serviceparathed.

- I dag stiller vi krav til vores vagtpersonale om både at udføre servicearbejdet og optimere serviceoplevelsen. Derfor var tilbuddet om at medvirke til udviklingen af BRIGHT, en kærkommen mulighed for at kunne dokumentere, at vi har ansat den rigtige serviceprofi l og dermed kan yde den optimale service for kunden. I Securtias kan vi nu italesætte og måle specifikke serviceparametre sammen med kunden. Kundens ønsker og kriterier kan tages med i vurderingen, så vi bedre kan finde frem til den ideelle serviceprofil, fortæller HR Chef Laila Madsen, Securitas A/S.

MÅLBAR EXCEPTIONEL KUNDEOPLEVELSE

BRIGHT kom på markedet i starten af 2015, og er indtil videre den eneste test på den danske markedet der kan måle direkte på serviceattitude.

– Vi oplever på tværs af brancher en stor interesse for at udvikle en praksis, der direkte knytter deres kundeoplevelser sammen med valg og uddannelse af personale, fortæller Direktør Thorkild Eriksen, Master Danmark A/S.

– Der tegner sig et klart billede af, at de virksomheder, der ønsker at anvende BRIGHT, har service og den gode kundeoplevelse som en del af deres strategi. BRIGHT er en servicetest udviklet til screening, men bliver i virkeligheden brugt langt bredere. Ligesom mange andre måleredskaber så skabes resultaterne først, når BRIGHT bindes ind i forretningen! Derefter oplever mange virksomheder hurtig effekt og værdi, særligt fordi den er operationel og enkel at anvende. De fleste har indtil videre valgt at anvende BRIGHT til at selektere de rigtige serviceprofi ler – men også i forhold til udvikling af deres eksisterende medarbejdere, påpeger Chefkonsulent Julie Kristine Strange, Master Danmark A/S.

I Securtias kan vi nu italesætte og måle specifikke serviceparametre sammen med kunden.
Kundens ønsker og kriterier kan tages med i vurderingen, så vi bedre kan finde frem til den ideelle serviceprofil

Laila Madsen - HR chef - Securitas