BDO SKABER STOR VÆRDI VED AT DROPPE MUS

Hos en af landets største rådgivnings- og revisionsvirksomheder BDO droppede man for 5 år siden MUS og nytænkte hele konceptet. Værdien af dette viser sig nu tydeligt på bl.a. medarbejdernes arbejdsglæde og kundetilfredsheden.

I dag får både medarbejdere og ledere i BDO en rapport med deres personlige målsætninger og udviklingsplaner, samt årligt en RADAR-score. Scoren er en kombination af et tal og et bogstav, som lederen fastsætter en gang om året. Scoren fortæller om medarbejderens præstation og i hvor høj grad han/hun lever op til virksomhedens værdier.

Scoren er en del af konceptet RADAR (som står for: Resultater - Adfærd - Dialog - Aktiviteter – Realistisk), der for 5 år siden erstattede et mere traditionelt MUS-koncept hos BDO. Det var den dengang nyudnævnte HR-chef, Trine Ankjær, der i 2012 valgte at droppe MUS:

”En af de første ting jeg gjorde var at kigge på hvor mange timer der blev brugt på MUS og spørge om vi fik noget ud af det. Svaret var et entydigt nej. Jeg sagde til bestyrelsen, at jeg mente vi skulle stoppe med at holde MUS og så gik vi i gang med at udvikle det vi kalder RADAR,” siger Trine om starten på rejsen, der nu viser flotte resultater efter 4 år i brug.

At få strategien til at leve

Et vigtigt ord i BDO’s værdier og strategi er ”indlevelse”, derfor er det også et nøgleord i RADAR-konceptet, der skal få strategien til at leve i hverdagen. Det handler om at skabe en kvalificeret dialog om værdierne og forretningsresultaterne.

En del af medarbejderens forberedelse til RADAR samtalen er at udfylde en EASI profil, som bliver en del af de data, der er samlet i det it-system, BDO har udviklet til konceptet.

”I BDO skal dine kompetencer gerne passe til din stol, altså det indhold der er i den enkeltes job, det kalder vi for ”din stol”. Stolen udvikler sig år for år, så vi snakker om, hvad du som medarbejder skal gøre for at følge med din stol. En ting er hvad du kan fagligt og hvad du præsterer, men ligeså relevant er det, hvem du er som person og hvad du motiveres af,” siger Trine Ankjær om tankerne bag konceptet.

Flotte målbare resultater

”Vi arbejder strategisk med HR og med RADAR får vi jo endnu et lag data, vi kan udvikle forretningen ud fra. Bestyrelsen kan sammenligne data med strategien og på den måde kan vi kvalificere både den enkelte og hele organisationen. Vi er gået fra at gætte og tro til at vide,” fortæller Trine, der også kan fremvise flotte resultater på flere områder:

- Arbejdsglæden er steget med 5 procentpoint på 4 år. Den ligger 6% over gennemsnittet i rådgiverbranchen.

- Den interne opfattelse af BDO’s omdømme er stedet med 4,5 procentpoint de seneste 2 år. Et tal der har været faldende for branchen som helhed i samme periode.

- Den overordnede ledelse er blevet mere synlig og der er markant fremgang på alle målepunkter, der tilmed ligger højere end branchen generelt.

- Medarbejderens tilfredshed med nærmeste leder er samlet set steget med 4 procentpoint på 4 år.

- Tilfredsheden med nærmeste leders evne til at give feedback er steget med 6 procentpoint på 4 år.

- Antallet af ledere med en meget høj arbejdsglæde blandt medarbejderne er næsten tredoblet på 3 år. Og antallet af ledere med en meget lav arbejdsglæde blandt medarbejderne er halveret i samme periode.

- Kundetilfredsheden blandt den primære kundegruppe (små og mellemstore virksomheder) er steget og BDO har nu den højeste kundetilfredshed i denne gruppe blandt konkurrenterne.

- BDO har de mest loyale kunder i forhold til deres 4 største konkurrenter. Kundeloyaliteten er steget med 5% de seneste 2 år.

FAKTA

RADAR består af 5 dele:

1. Medarbejderens forberedelse, hvor han udfylder en EASI profil og et såkaldt rollehjul med BDO’s forskellige arbejdsområder, samt personlige forventninger til fremtiden.

2. Lederen vurderer medarbejderens præstation og i hvor høj grad han lever op til BDO’s værdier. Lederens vurdering ender med en score som fx 3C. Scoren er sammensat af to elementer:
- Personal Performance Evaluation (PPE) giver et tal fra 1-6.
- Potentialet (personligt og fagligt) giver et bogstav A-F.

3. Lederne kvalificerer deres vurderingen i samarbejde. Ledergruppen gennemgår alle medarbejdernes score og KPI’er og klæder hinanden på til samtalerne.

4. Radarsamtalen, hvor leder og medarbejder udfylder rollehjulet sammen og laver en udviklingsplan.

5. Opfølgning sker løbende, hvor der hver måned sendes et dashboard til både medarbejderen og dennes leder for holde fokus på aftaler, KPI udviklingen og den personlige udvikling. Efter 6 måneder afholdes der en opfølgningssamtale, hvor målsætningerne afstemmes og succeser anerkendes.

Vi arbejder strategisk med HR og nu får vi endnu et lag data, vi kan udvikle forretningen ud fra. På den måde kan vi kvalificere både den enkelte og hele organisationen.

Trine Ankjær - HR-chef - BDO