{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

BRIGHT kvalificerer og effektiviserer rekrutteringen hos LETZ SUSHI

Der er sket store forandringer hos restaurantskæden LETZ SUSHI, siden de for et år siden tog BRIGHT i brug i deres rekruttering.

Rekrutteringsprocessen tager nu kortere tid, fordi Service & Training Manager Henrik Persson screener allerede inden første samtale.

Integritet og stresshåndtering i fokus

Henrik Persson fortæller, at de især har fokus på kandidaternes score på integritet og stresshåndtering. Det har de, fordi det er vigtigt for restauranten, at deres medarbejdere er ærlige og pålidelige, ligesom en høj stresstolerance er nødvendig, så kandidaten kan bevare roen og arbejde effektivt selv i travle perioder.

Testen giver Henrik Persson en vinkel på kandidaterne, han ikke havde før. Han oplever, at testen giver svar på alt det, der er svært at se med det blotte øje.

De præcise testsvar gør også, at de indkalder langt færre til samtale.

”Når vi før måske tog 10 kandidater ind til samtale, tager vi nu kun 4 – og så er de alle kvalificerede. Fordi testen er så akkurat et værktøj, føler jeg mig sikker på, at det er de rigtige, jeg kalder til samtale.”

Generelt oplever LETZ SUSHI, at de nu får mere dedikerede medarbejdere, der er serviceorienterede og efterlever virksomhedens værdier.

Testen afspejler personen

Henrik Persson er i arbejdet med BRIGHT blevet overrasket over, hvor præcise svar han får. Derfor stoler han også meget på de testsvar, han modtager.

At og til oplever han dog, at et meget stærkt CV gør, at han kalder en kandidat til samtale, selvom testen viste, at kandidaten lå på vippen til at blive sorteret fra. Men han oplever dog altid, at det personlige møde understøtter den viden, han havde på forhånd fra testen om kandidaten. 

Category: Rekruttering
Tags: Service, BRIGHT

Dato: 23.01.2019

Julie Kristine Strange

Content Writer