Medarbejderudvikling, teamudvikling og lederudvikling

Både den enkelte medarbejder, teams og ledere har brug for at udvikle sig og blive trænet for at blive ved med at performe i jobbet.

Udvikling og træning af mennesker kan både ske løbende for at sikre en positiv udvikling for forretningen, men det kan også være nødvendigt som et middel til at komme videre fra en udfordrende situation.

Styrk kommunikationen og skab bedre resultater

Når medarbejdere kender hinandens personlighed, vil de kunne tilpasse deres kommunikation bedre til hinanden og undgå konflikter. At være bevidst om forskelligheder styrker dialogen og samarbejdet. Det er godt for den enkeltes arbejdsglæde, men også for forretningens resultater.

Vi er optagede af at sikre dig en god udvikling af dine medarbejdere, ledere og teams med målbare resultater for din forretning. Vejene hertil kan være mange. Det afhænger af din virksomheds behov og de mennesker, du arbejder med.

vi tilbyder

Du bliver klædt på til at arbejde kvalificeret med mennesker og løse udviklingsopgaver effektivt.

Vi underviser og certificerer i forskellige testløsninger, der kan støtte dig i dit arbejde med at udvikle mennesker.

Vi tilbyder også rådgivning, facilitering, træning og foredrag. Det kunne fx være ledertræning, teamudvikling eller coaching af topledere. Altid tilpasset efter dine mål for forretningen.

Lad os tage en uforpligtende dialog om dine muligheder

Kontakt os

Jeg karikerer typerne lidt og tager det ned på et praktisk niveau, hvor der er noget at arbejde med og snakke om. Vi skal have det sjovt på workshoppen og det giver ny energi. Samtidig får alle mulighed for at kigge indad og anerkende at vi hver især reagerer forskelligt - især i pressede situationer

Torbjørn Christensen - HR medarbejder - Spar Nord

I hverdagen har det givet os en større forståelse for, hvordan vi tænker og agerer forskelligt. Vi er blevet mere bevidste om hinandens styrker og begrænsninger. Det gør det nemmere og mere legitimt at komme med feedback – både ris og ros.

Anne Lund - HR CHEF - Skandia