På vej mod ledelse med EASI

Lederskab var aftenens emne da knap 20 yngre, ambitiøse kvinder samlede sig til Djøfs talentnetværk og blev klogere på, hvad der kræves for at være en god leder. Udover inspirationen fra oplægsholdernes erfaringer og refleksioner over det at være leder, blev lederskab introduceret også fra et udviklingsperspektiv, med fokus på personlighed. Dette valgte vi fordi personlighedstræk naturligvis afspejles i ledelsesstilen. Til det formål benyttede vi typologien EASI, der igennem de fire typer af personlighed sætter ord på fire forskellige adfærds- og motivationsstile.

EASI som udviklings- og kommunikationsværktøj

Disse kvinder, som i de fleste tilfælde befinder sig i deres første arbejdsstilling, drømmer om ledelsesansvar og klæder sig på med redskaber, for at realisere deres drømmejob. EASI er et af de værktøjer, der gennem en kombination af test og en simpel pædagogisk tilgang stiller skarpt på personers typiske adfærd på arbejdet, hvad der motiverer dem, og hvordan den viden kan bruges til at forbedre kommunikation, læring og udvikling. Vi brugte værktøjet som anledning til udviklingsperspektivet.Igennem aktiv deltagelse og refleksioner i løbet af arrangementet, blev der skabt en forståelse af EASIs grundmodel og opbygning, hvordan man kan genkende de forskellige typer, samt vi fik perspektiver på hvordan EASI kan anvendes som ledelsesværktøj. 

Før forløbet var alle bevidst om, at personlighed kommer til udtryk i vores adfærd og vores værdier, men ikke alle vidste, hvordan man kan buge den viden, for at præstere bedre på jobbet og blive en bedre leder. Profilrapporterne fra EASI gav deltagerne lidt mere perspektiv på deres egne personligheder, deres egne styrker og faldgruber, samt deres udviklingspotentiale. Igennem en gruppeøvelse i løbet af arrangementet fik deltagerne et visuelt indtryk fra de fire personlighedstyper, samt en forståelse af, hvordan disse typer samarbejder med hinanden. Her blev der på en humoristisk måde perspektiveret til leder- og medarbejderrollen og de udfordringer som disse subjekter møder på baggrund af deres personlighed, med det formål at italesætte hverdagssituationer, hvor deltagerne kan genkende sig selv og reflektere over disse udfordringer.

Forløbet blev afsluttet i en positiv stemning, der gav deltagerne en følelse af, at de kan arbejde videre og aktivt bruge dette værktøj i deres rejse på vej mod ledelse. Marie Helene Carlsen, en af deltagerne i arrangementet siger:

Virkelig interessant og brugbart forløb. Værktøjet har klart gjort mig mere opmærksom på mine styrker og svagheder i arbejdssammenhæng.

Julijana Nechevska

Videnskabelig assistent i Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Performance Management Gruppen, CBS), med særlig interesse for individets personlighed som forudsætning for jobpræstationen.